POSKYTOVANÁ STOMATOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 
 
Vstupné vyšetrenie

  Komplexné stomatologické a stomatoprotetické vyšetrenie

  Individuálny návrh ošetrenia po RTG vyšetrení

  Predbežná kalkulácia nákladov


 
Dentálna hygiena

  Odstránenie mäkkých povlakov a nánosov zubného kameňa ultrazvukom a pieskovaním

  Motivácia a inštruktáž správnej techniky čistenia zubov na modeli chrupu


 
Ošetrenie detí

  –  Inštruktáž dentálnej hygieny so zameraním na medzizubné priestory a ťažko dostupné miesta

 –  Pečatenie zubov a lokálna fluoridácia zubov fluoridovými lakmi a gélmi

 –  Bezbolestné extrakcie mliečnych zubov a koreňov

  Ošetrenie zubného kazu u detí


 
Ošetrenie kariéznych a nekariéznych defektov tvrdých zubných tkanív v dospelom chrupe

 –  Vysokoestetické fotokompozitné výplne

 –  Skloionomérne výplne


 
Priame dostavby zubov a rekonštrukcie zubov

 –  Intrapulpálne čapy vystužené sklennými vláknami

   Fotokompozitné výplne


 
Ošetrenie koreňových kanálikov

 –  Strojové mechanické opracovanie koreňových kanálikov za pomoci apexlokátora

   Chemická dezinfekcia koreňových kanálikov za pomoci endoaktivátora

    Bielenie mŕtvych(devitálnych) zubov

   Obturácia koreňových kanálikov


 
Protetická sanácia chrupu

   Nahradenie chýbajúcich zubov čiastočnými a totálnymi snímateľnými náhradami

 –  Ošetrenie fixnými mostíkmi pri strate jedného alebo viacerých zubov

  Ošetrenie korunkami pri strate značnej časti zuba

 –  Opravy fixných a snímateľných náhrad

   Provizórne korunky


 
Konzultácie a cielené stomatologické vyšetrenia za účelom vylúčenia fokálnej infekcie

Periodické preventívne prehliadky u dospelých, detí, v 1. a 3. trimestri tehotenstva

Základné chirurgické výkony a extrakcie zubov